Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси. Очаква се процедурата да бъде обявена до края на м. Юли 2022 г., като средствата са от Плана за въстановяване и устойчивост.
Допустими ще са микро предприятия /до 9 човека средносписъчен брой на персонала/ и малки предприятия /10-49 човека/, малки дружества със средна пазарна капитализация /250-499 човека/ и средни предприятия /50 – 249 човека/, в един от следните сектори: Сектор C Преработваща промишленост, Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“.

За повече информация: ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.