BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Creative potter with ceramics at the pottery shop

BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” Очакван срок за прием на проекти: Април 2024 г.Допустими бенефициенти:  микро и малки предприятия, които отговарят на определени изисквания Безвъзмездна помощ: 60%Допустими разходи: ДМА, ДНА, онлайн магазин За повече информация: ТУК

BG-RRP-11.014 „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“

Concept of geography science, discover different countries and cultures

BG-RRP-11.014 „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“ Краен срок за прием на проекти: на две сесии, до юли 2024 г.Допустими бенефициенти: културни организации Безвъзмездна помощ: до 80%Допустими разходи:за представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС. За […]

BG-RRP-11.015„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

youth culture and sport

BG-RRP-11.015 „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“ Краен срок за прием на проекти: на четири сесии, до ноември 2024 г.Допустими бенефициенти: културни организации Безвъзмездна помощ: до 90%Допустими разходи: за създаване на нови културни продукти. За повече информация: ТУК

„Разработване на иновации в предприятията“

Modern business woman with vr glasses for innovation

„Разработване на иновации в предприятията“ Краен срок за прием на проекти: 15 Май 2024 г.Допустими бенефициенти:  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.; да са микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация, големи предприятия; да са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022 г.;  Безвъзмездна […]

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

business

Възможности за финансиране от 2022 г.: 1. За домакинства или собственици на еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи: Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи   2. […]

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021 2027

Man working with a computer, General Data Protection Regulation and European Union flag

Възможности за финансиране: Приоритет 1 „ Иновации и растеж “: Специфична цел 1 – Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии Грантове: Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации; Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (индикативно обявяване: 2022 г.); Подкрепа за заявяване […]