BG-RRP-11.015„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

BG-RRP-11.015 „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ“

Краен срок за прием на проекти: на четири сесии, до ноември 2024 г.
Допустими бенефициенти: културни организации

Безвъзмездна помощ: до 90%
Допустими разходи: за създаване на нови културни продукти.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.