„Адаптирана работна среда”

Адаптирана работна среда

Очаквано обявяване на процедурата: Септември 2023 г.
Допустими бенефициенти:  търговски дружества

Безвъзмездна помощ: 80% за големи предприятия, 100% за МСП
Допустими разходи: за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, за закупуване на ЛПС и колективни средства за защита, за СМР и т.н.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.