BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Краен срок за прием на проекти: 15 Май 2023 г.
Допустими бенефициенти: микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация с 3 приключени финансови години

Безвъзмездна помощ: до 50% 
Допустими дейности:

  • Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии)

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.