ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Очаквано обявяване на процедурата: Ноември 2022 г.
Допустими бенефициенти: микро, малки или средни предприятия с 3 приключени финансови години

Безвъзмездна помощ: до 50% 
Допустими дейности:

  • разходи за СМР – изграждане/рехабилитация на инфраструктура;
  • разходи за придобиване на машини и съоръжения (ДМА);
  • разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги;
  • разходи за придобиване на патенти, софтуер (ДНА).

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.