КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА

КРЪГОВА И НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА

Очакван прием на проекти: до края на 2022 г.
Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия с 3 приключени финансови години, от сектор С “Преработваща промишленост” 
Безвъзмездна помощ: дo 50% 
Допустими разходи:

  • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
  • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им;
  • Придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.