ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Възможности за финансиране от 2022 г.:

1. За домакинства или собственици на еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи:

  • Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи
 

2. За бизнеса

Фонд 1 – Растеж и иновации

  • Гаранционен инструмент за растеж – за МСП (ресурс: 146 687 250 лв.); от 3-то тримесечие на 2022 г.
  • Дялови инструменти за растеж (Growth & Impact Pillar) – за МСП (ресурс: 146 687 250 лв.); от 3-то тримесечие на 2022 г.
  • Tехнологична модернизация чрез безвъзмездно финансиране на конкурентен подбор – за МСП от приоритетни сектори съгласно НСНМСП 2021-2027 (ресурс: 260 000 000 лв.); Юли 2022 г.
  • Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП – за МСП от всички сектори извън приоритетните съгласно НСНМСП 2021-2027 (ресурс: 30 600 000 лв.);1-во тримесечие на 2023 г.
  • Дялови инструменти за иновации – за МСП (ресурс: 146 687 250 лв.); 1-во тримесечие на 2023 г.

Фонд 2 – Зелен преход и кръгова икономика

  • „Подкрепа за инвестиции за комбиниране на възобновяеми източници за електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение“ – за МСП (ресурс: 200 000 000 лв.), 3-то тримесечие на 2023 г.  
  • Реализиране на грантова схема за мерки в областта на кръговата икономика на ниво предприятие, вкл. мерки за индустриална симбиоза между предприятията – за МСП и големи предприятия (ресурс: 180 000 000 лв.); 2-то тримесечие на 2023 г.
  • Мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите (второ и трето тримесечие на 2022 г., Общ ресурс: 235 200 000.00 лв. без ДДС, от които 40% за големи предприятия, 35% за средни предприятия, 25% за микро/малки предприятия)

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.