Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Очаквано обявяване на процедурата: Февруари 2023 г.
Допустими кандидати: физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда.

Безвъзмездна помощ: от 70 до 100%
Допустими дейности:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ или
Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.