BG-RRP-11.014 „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“

BG-RRP-11.014 „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“

Краен срок за прием на проекти: на две сесии, до юли 2024 г.
Допустими бенефициенти: културни организации

Безвъзмездна помощ: до 80%
Допустими разходи:за представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.