„Разработване на иновации в предприятията“

„Разработване на иновации в предприятията“

Краен срок за прием на проекти: 15 Май 2024 г.
Допустими бенефициенти:  да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.; да са микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация, големи предприятияда са реализирали определени нетни приходи от продажби за 2022 г.; 

Безвъзмездна помощ: от 25 дo 60% 
Допустими разходи: за възнаграждения на персонал за срока на изпълнение на проекта, за амортизация, за външни услуги, за материали  и консумативи, необходими за разработването на иновацията и др.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.