BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Краен срок за прием на проекти: 16.09.2024 г.
Допустими бенефициенти:  микро и малки предприятия, които отговарят на определени изисквания

Безвъзмездна помощ: 75 – 85%
Допустими разходи: ДМА, ДНА, онлайн магазин, система за управление и др.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.