BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Очакван срок за прием на проекти: Април 2024 г.
Допустими бенефициенти:  микро и малки предприятия, които отговарят на определени изисквания

Безвъзмездна помощ: 60%
Допустими разходи: ДМА, ДНА, онлайн магазин

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.