BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Очаквано обявяване на процедурата: Октомври 2022 г.
Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия в определени допустими КИД 2008.
Размер на помощта: от 3 000 до 20 000 лв., в зависимост от типа дейности, 100% грант.
Допустими дейности: 

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

За повече информация: ТУК

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини

EU Project

Ще Ви дадем максимално бързо информацията, от която имате нужда.