Отворена е програма „Едногодишен грант“ за организации в сферата на културата

Националният фонд „Култура“ обявява своята Конкурсна програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С АКТИВНА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА“ – 2022 г., която цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост в дейността си. Кандидатури ще […]

От октомври предстои обявяване на две процедури за бизнеса – за енергийна ефективност на сгради и ВЕИ технологии и за ИКТ услуги

С общо 30,6 млн. лв. микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг и информационната си сигурност. По процедурата за ИКТ решения и киберсигурност българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се […]

Започна приемът на проекти за бизнеса – по програма Технологична модернизация и Енергийна ефективност

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВИ първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. […]

От 18.07.2022 г. започва прием на проекти по НИФ – сесия 13

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерството на иновациите и растежа стартира приемането на проектни предложения в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд (НИФ). Сесията по приемането на предложения ще бъде отворена от 18.07.2022 г. до 17:00ч. на 18.08.2022 г., като от тази сесия ще се кандидатства […]

През м.Юли 2022 г. се очаква обявяване на първата процедура за бизнеса – за закупуване на оборудване по ПВУ

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси. Очаква се процедурата да стартира от 15 Юли 2022 г., като средствата са от Плана за въстановяване и устойчивост. Допустими ще са микро, малки и средни предприятия, в един от следните сектори: Сектор C Преработваща промишленост, Сектор J „Създаване […]

С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

Над 136 млн. лв. ще бъдат отпуснати по линия на процедура за енергийна ефективност на предприятията, чрез инструмента React-EU. Тази мярка ще позволи на българските компании да подобрят енергийната си ефективност и да намалят сметките си за ток, което е много важно в настоящата ситуация. Това заяви на брифинг министърът на иновациите и растежа Даниел […]

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване […]

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за достъп до финансиране

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за кандидатстване за държавна помощ. Крайният срок за подаване на документите чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) беше 16:30 часа на 23 декември 2021 г. Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев е назначена комисия за извършването на оценка за административно съответствие и […]

Директни кредити в подкрепа на туризма

Българската банка за развитие стартира нов продукт, насочен към едни от най-пострадалите от Ковид пандемията бизнеси – хотелиерския и ресторантьорския. От преференциално финансиране могат да се възползват микро-, малки, средни и стартиращи компании от тези сектори, дори да имат просрочени задължения до 90 дни. За повече информация: Програма „Подкрепа за туризма“ – Българска банка за […]

Наддоговаряне по процедурата за малки предприятия

В резултат от проведена Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 15.06.2021 г. бе взето решение за одобряване  на промени  в  Методологията  и  критериите  за подбор  на  операции  по  процедура  за  предоставяне  на  БФП  чрез конкурентен подбор BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване […]