С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

Над 136 млн. лв. ще бъдат отпуснати по линия на процедура за енергийна ефективност на предприятията, чрез инструмента React-EU. Тази мярка ще позволи на българските компании да подобрят енергийната си ефективност и да намалят сметките си за ток, което е много важно в настоящата ситуация. Това заяви на брифинг министърът на иновациите и растежа Даниел […]

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване […]

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за достъп до финансиране

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за кандидатстване за държавна помощ. Крайният срок за подаване на документите чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) беше 16:30 часа на 23 декември 2021 г. Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев е назначена комисия за извършването на оценка за административно съответствие и […]

Директни кредити в подкрепа на туризма

Българската банка за развитие стартира нов продукт, насочен към едни от най-пострадалите от Ковид пандемията бизнеси – хотелиерския и ресторантьорския. От преференциално финансиране могат да се възползват микро-, малки, средни и стартиращи компании от тези сектори, дори да имат просрочени задължения до 90 дни. За повече информация: Програма „Подкрепа за туризма“ – Българска банка за […]

Наддоговаряне по процедурата за малки предприятия

В резултат от проведена Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 15.06.2021 г. бе взето решение за одобряване  на промени  в  Методологията  и  критериите  за подбор  на  операции  по  процедура  за  предоставяне  на  БФП  чрез конкурентен подбор BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване […]

Споразумение за партньорство 2021-2027 – обсъждане

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex. Желаещите да участват следва да се регистрират до 17 […]

Програма за развитие на селските райони

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.013 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За повече информация: ТУК

Норвежки финансов механизъм

Втората покана за набиране на проектни предложения по програма „Развитие на бизнеса, иновации, малки и средни предприятия“, приоритет „Иновации за зелена индустрия“, малка грантова схема, е отворена за кандидатстване. Краен срок за кандидатстване – 24 Юни 2021 г., 13:00 ч. Повече подробности можете да намерите на уеб сайта на Иновация Норвегия: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-for-proposals–green-industry-innovation-small-grant-scheme2/

Нова цифрова платформа за гражданите на ЕС

От 19 април гражданите на цяла Европа ще имат възможност да представят вижданията си по всяка тема, която считат за важна за бъдещето на Европейския съюз, в многоезична цифрова платформа. Тя ще бъде част от цялостната организация на Конференцията за бъдещето на Европа – поредица от водени от гражданите дебати и дискусии, които ще помогнат за […]

Програма за развитие на селските райони

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. удължава срока на публикувания за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода […]