Обявена е процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

Министерството на иновациите и растежа публикува процедура за кандидатстване с бюджет 117,5 млн. лв. Тя е за семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти –  – BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Срокът за подаване на документи за финансова подкрепа е до 16 септември. Всеки проект може да получи от 15 000 […]

Oбществено обсъждане на процедура за семейни фирми и занаятчии с бюджет 117.5 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ с бюджет 117,5 млн. лв. от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Мярката е насочена към микро- и малки семейни фирми (предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство) и такива […]

Обявена е процедура „Разработване на иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът й е 127 млн. лв. Документите по нея се подават изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 (https://shorturl.at/awTW6) до 16:30 ч. на 15 май 2024 […]

Обявена е процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Обявена за кандидатстване е процедурата за внедряване на иновации в българските компании с бюджет 293.4 млн. лв. Това е първата мярка по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която е с бюджет близо 3 млрд. лв. за настоящия период до 2027 г.  По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки, средни фирми и дружества […]

Обявена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Адаптирана работна среда“. Основната цел на операцията е да бъде оказана подкрепа на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Бюджетът на мярката е 100 млн. лв. Минималният размер на […]

Обществено обсъждане на процедурата за Внедряване на иновации

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“. Тя е с бюджет 293,4 млн. лв. е от Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). От нея ще могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори. Проектите им трябва да са […]

Обявена е процедурата за кръгова икономика в предприятията

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост Министерството на иновациите и растежа обяви процедурата за кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта й е да ускори прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и […]

Стартира процедурата за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании Кандидатстването по третата отворена мярка по Плана за възстановяване е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. и е с общ бюджет 200 млн. лв. Късно снощи Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване за фирмите трета процедура […]

Обществено обсъждане на мярката за Кръгова икономика за производствени предприятия

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане нова процедура „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 180 млн. лв. и е за подкрепа на производствените компании за преход към кръгова икономика. По нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на безвъзмездната помощ, […]

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за Структурата за наблюдение и докладване на средствата (СНД) по Механизма за възстановяване и устойчивост, отправя настоящата покана до всички кандидати по процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Процедурата е в изпълнение на […]