Обществено обсъждане на процедурата за Внедряване на иновации

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“. Тя е с бюджет 293,4 млн. лв. е от Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). От нея ще могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори. Проектите им трябва да са […]

Обявена е процедурата за кръгова икономика в предприятията

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост Министерството на иновациите и растежа обяви процедурата за кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта й е да ускори прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор чрез по-ефективно използване на ресурсите и […]

Стартира процедурата за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия

От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании Кандидатстването по третата отворена мярка по Плана за възстановяване е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. и е с общ бюджет 200 млн. лв. Късно снощи Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване за фирмите трета процедура […]

Обществено обсъждане на мярката за Кръгова икономика за производствени предприятия

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане нова процедура „Кръгова икономика“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Мярката е с бюджет 180 млн. лв. и е за подкрепа на производствените компании за преход към кръгова икономика. По нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на безвъзмездната помощ, […]

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за Структурата за наблюдение и докладване на средствата (СНД) по Механизма за възстановяване и устойчивост, отправя настоящата покана до всички кандидати по процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Процедурата е в изпълнение на […]

Процедура за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия стартира в началото на 2023 г.

Още през януари 2023 г. Министерство на иновациите и растежа (МИР) ще стартира кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. То ще бъде възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на стойност над 117 млн. лв. Тя […]

МИР обявява процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа (МИР) ОБЯВЯВА втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към […]

Одобрена е новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП)

Европейската комисия одобри новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП). Бюджетът ѝ е близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Очаква се изпълнението на програмата да стартира още до края на тази година. Първата процедура […]

Отворена е програма „Едногодишен грант“ за организации в сферата на културата

Националният фонд „Култура“ обявява своята Конкурсна програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С АКТИВНА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА“ – 2022 г., която цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост в дейността си. Кандидатури ще […]

От октомври предстои обявяване на две процедури за бизнеса – за енергийна ефективност на сгради и ВЕИ технологии и за ИКТ услуги

С общо 30,6 млн. лв. микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг и информационната си сигурност. По процедурата за ИКТ решения и киберсигурност българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се […]