Програми за финансиране

Project plan with pen

BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Project plan with pen

BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ

Farm with product

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

section3.7
section3.6
section 09bg1
Untitled 20
section 09bg2

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини