Статии и новини

Начало > Новини

Обявена е процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“

Обявена за кандидатстване е процедурата за внедряване на иновации в българските компании с бюджет 293.4 млн. лв. Това е първата мярка по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която е с бюджет близо 3 млрд. лв. за настоящия период до 2027 г.  По процедурата могат да кандидатстват микро-,

Read More »

Обявена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Адаптирана работна среда“. Основната цел на операцията е да бъде оказана подкрепа на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Бюджетът на мярката е 100

Read More »

Обществено обсъждане на процедурата за Внедряване на иновации

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“. Тя е с бюджет 293,4 млн. лв. е от Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). От нея ще могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори.

Read More »
section3.7
section2bg1
section 05bg1

Search

Archive

Category

Contact Us