Статии и новини

Начало > Новини

МИР обявява процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Министерство на иновациите и растежа (МИР) ОБЯВЯВА втората процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да допринесе

Read More »

Одобрена е новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП)

Европейската комисия одобри новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП). Бюджетът ѝ е близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Очаква се изпълнението на програмата да стартира още до края

Read More »

Отворена е програма „Едногодишен грант“ за организации в сферата на културата

Националният фонд „Култура“ обявява своята Конкурсна програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЧАСТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С АКТИВНА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА“ – 2022 г., която цели да подпомогне бенефициентите в постигането на по-висок организационен капацитет, повишаването на качеството и обхвата на събитията и продуктите, които създават, за да развият устойчивост и независимост

Read More »
section3.7
section2bg1
section 05bg1

Search

Archive

Category

Contact Us