Иновации и конкурентоспособност

ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Дигитализация, възстановяване и потенциал за растеж“

Очакван прием на проекти: средата на 2021 г.
Допустими бенефициенти: МСП, осъществявали икономическа дейност през 2018 и 2019 г., с определен минимален оборот според категорията предприятие.
Цел на процедурата: възстановяване и растеж чрез насърчаване на ИКТ.
Размер на помощта: от 10 000 до 250 000 лв., в зависимост от категорията; 80% грант.
Допустими дейности:
– въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси; ERP, CRM, BI и др.; кибер и информационна сигурност; интернет страници и др. вид платформи;
– технологии за подобряване опазването на околната среда;
– ВЕИ за отопление и охлаждане за собствено потребление.
Допустими разходи:
– за придобиване и въвеждане на базирани ИКТ системи и приложения за подобряване на качеството на процеди, продукти, услуги – ДНА;
– машини, съоръжения, оборудване /ДМА, необходими за работа на ИКТ системите/;
– услуги, свързано със създаване/надграждане на интернет страница или др. вид ел.платформа, вкл. за ел. търговия.

section 09bg1
Untitled 20
section 09bg2

Желаете да разбирате първи за предстоящи програми?

Абонирайте се за новини