Министерство на иновациите и растежа ОБЯВИ първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Подробна информация и пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа и в ИСУН 2020, раздел НПВУ, процедура „Технологична модернизация“.

На 19.07.2022 г. стартира и приемът на проекти по схема: BGENERGY-2.003 – „Енергийна ефективност в индустрията“

По процедурата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и конкурентоспособността на българските предприятия.

За повече информация: ИСУН 2020 (government.bg) 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *