Указания на УО на ОПРЧР за изпълнение на проекти в условията на извънредна епидемична обстановка | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (esf.bg)

Във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Управляващият орган на ОПРЧР дава следните указания:

Временно се спират всички присъствени и групови обучения/ занятия в езикови и/или обучителни центрове/ школи/ ЦПО, провеждани от юридически или физически лица, както и се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

В тази връзка следва за посочения период да се преустановят всички планирани и изпълнявани от Вас дейности отнасящи се до посочените по-горе по сключените договори финансирани от ОПРЧР в присъствена форма.

След приключване на действието на забраната, следва да представите на УО на ОПРЧР актуализиран график за провеждане и довършване на временно спрените обучителни дейности.

УО няма да възстановява средства за дейности, проведени в нарушение на горното указание.

В случай на мотивирано искане от Ваша страна, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите (или в цялост) по всеки един договор по програмата. В тези случаи УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането им. В случай на цялостно спиране на изпълнението на съответен договор, срокът на изпълнението му ще се удължи с времетраенето на спирането, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в него.

В случай на мотивирано искане от Ваша страна, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всеки договор по програмата, до края на срока на съответната операция, чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор.

При възникнала необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната операция.

УО препоръчва стриктно спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на Националния оперативен щаб за коронавируса и Министерството на здравеопазването.

Следете актуална информация на интернет сайта на Оперативната програма www.esf.bg, Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *