С общо 30,6 млн. лв. микро, малките и средни предприятия в страната ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг и информационната си сигурност. По процедурата за ИКТ решения и киберсигурност българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват разходи за около 15 вида дейности – създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, системи за управление на ресурсите/човешки, доставки, складове, архивиране, производства, връзки с клиенти, продажби на дребно/, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация. Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за оптимизиране на управленските решения, защита на информацията в локални мрежи и др. Очаква се по мярката да бъдат подкрепени около 1400 компании. По нея допустими са компании от почти всички сектори на българската икономика, с изключение на „Селско, рибно и горско стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Социални дейности“, които се финансират по специални програми.

Другата програма е насочена към устойчивото енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. Допустими ще са дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ (енергоспестяващи мерки за достигане на енергиен клас „А“ или постигане изискването за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (nZEB), по изключение клас „В“, с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на системи за енергиен мониторинг и др.) и мерки за ВЕИ, в т. ч. всички съпъстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. Допустими ще са микро, малки, средни и големи предприятия, с грантове от 100 000 до 2,5 млн. лв. и безвъзмездна помощ от 35% до 100% според категорията предприятие и избран режим на помощта.

И двете процедури се очаква да старират през м. Октомври 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *