Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. удължава срока на публикувания за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 05.04.2021 година чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg

За повече информация: ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *