Статии и новини

Начало > Новини

През м.Юли 2022 г. се очаква обявяване на първата процедура за бизнеса – за закупуване на оборудване по ПВУ

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси. Очаква се процедурата да стартира от 15 Юли 2022 г., като средствата са от Плана за въстановяване и устойчивост. Допустими ще са микро, малки и средни предприятия, в един от следните сектори: Сектор C

Read More »

С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

Над 136 млн. лв. ще бъдат отпуснати по линия на процедура за енергийна ефективност на предприятията, чрез инструмента React-EU. Тази мярка ще позволи на българските компании да подобрят енергийната си ефективност и да намалят сметките си за ток, което е много важно в настоящата ситуация. Това заяви на брифинг министърът

Read More »

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки

Read More »
section3.7
section2bg1
section 05bg1

Search

Archive

Category

Contact Us