Статии и новини

Начало > Новини

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за достъп до финансиране

Подадени са 565 заявления от автобусни превозвачи за кандидатстване за държавна помощ. Крайният срок за подаване на документите чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) беше 16:30 часа на 23 декември 2021 г. Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев е назначена комисия за извършването на

Read More »

Директни кредити в подкрепа на туризма

Българската банка за развитие стартира нов продукт, насочен към едни от най-пострадалите от Ковид пандемията бизнеси – хотелиерския и ресторантьорския. От преференциално финансиране могат да се възползват микро-, малки, средни и стартиращи компании от тези сектори, дори да имат просрочени задължения до 90 дни. За повече информация: Програма „Подкрепа за

Read More »

Наддоговаряне по процедурата за малки предприятия

В резултат от проведена Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 15.06.2021 г. бе взето решение за одобряване  на промени  в  Методологията  и  критериите  за подбор  на  операции  по  процедура  за  предоставяне  на  БФП  чрез конкурентен подбор BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над

Read More »
section3.7
section2bg1
section 05bg1

Search

Archive

Category

Contact Us